Nieuws

Nieuwsbrieven (pdf)
 
1. (8-10-2008 / 18)
Logincodes naar behandelaars verzonden voor online behandelregistratie.
2. (8-10-2008 / 17)
Nieuwsbrief 5 (okt 2008) is verzonden en toegevoegd op deze website.
3. (18-09-2008 / 16)
Eerste deelnemers stromen in. Inmiddels zijn er op diverse lokaties nekpatiënten geïncludeerd en geëxcludeerd!
4. (15-09-2008 / 15)
Inclusie eerste deelnemer. Deventer heeft de primeur!
5. (31-08-2008 / 14)
Instroom deelnemers kan vanaf morgen starten!
6. (31-08-2008 / 13)
Testdata zijn verwijderd uit de database is geleegd en klaar voor instroom deelnemers
7. (29-06-2008 / 12)
Procedures online vragenlijsten wordt getest.
8. (12-06-2008 / 11)
Trianingssessies onderzoeksassistenten bijna afgerond
9. (30-05-2008 / 10)
Officieel bericht ontvangen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek Arnhem-Nijmegen dat het onderzoek positief is beoordeeld.
10. (25-05-2008 / 9)
Startdatum instroom NECKproject.nl verplaatst naar 1 september 2008
11. (06-03-2008 / 7)
Antwoord ontvangen van de METC regio Arnhem en Nijmegen
12. (10-02-2008 / 6)
Volledige invulling website www.neckproject.nl is gereed...
13. (03-02-2008 / 5)
De eerste aanmeldingen voor de personele bezetting van onderzoekslocaties zijn binnen.
14. (29-01-2008 / 4)
Secretaris van de CMO Regio Arnhem - Nijmegen, heeft laten weten dat de aanvraag is geagendeerd op 27 februari a.s.
15. (23-01-2008 / 3)
CMO-aanvraag wordt pas na 5 februari a.s. behandeld
16. (21-01-2008 / 2)
De CMO-aanvraag ingediend bij Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arhem en Nijmegen door Prof.dr. Rob Oostendorp
17. (14-01-2008 / 1)
Lancering van deze website www.NECKproject.nl. Volledige invulling van de website volgt....

Welkom op NECKproject.nl

Het NECKproject is een onderzoek naar de werkzaamheid van manuele therapie volgens de Utrechtse School en fysiotherapie bij patiënten met nekklachten.

Het onderzoek wordt onder auspiciën van het UMC St Radboud (IQ healthcare) te Nijmegen uitgevoerd. Prof dr. Rob Oostendorp is projectcoördinator.

Het onderzoek is opgezet om op een wetenschappelijke manier de effectiviteit van manuele therapie volgens de Utrechtse School bij patiënten met nekklachten te onderzoeken. In de controlegroep worden mensen met fysiotherapie behandeld. Tevens is een doel van het onderzoek om na te gaan welke patiënten met nekpijn beter reageren op behandeling met fysiotherapie en welke patiënten beter reageren op behandeling met manuele therapie. Als dit duidelijk wordt, is in de toekomst een meer gerichte verwijzing van patiënten mogelijk en kunnen patiënten gerichter kiezen. De samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en manueeltherapeuten kan zo worden verbeterd.

Deze website is de informatieplaats van het NECKproject voor:
Patiënten; Huisartsen; Fysiotherapeuten; Manueeltherapeuten die deelnemen aan het onderzoek.

Voor elk van deze groepen kunt u op deze pagina doorklikken naar specifieke informatie.

Ook belangstellenden die niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen er informatie over vinden.

Patiënten die aan het onderzoek deelnemen, kunnen informatie vinden over hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Via een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord krijgen zij toegang tot de vragenlijsten die voor hen bestemd zijn. Met behulp van deze vragenlijsten wordt het effect van de behandelingen bijgehouden. De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt.

Huisartsen, fysiotherapeuten en manueeltherapeuten kunnen informatie vinden over de onderzoeksopzet, inclusie- en exclusiecriteria en het verloop van het onderzoek.

Wij zijn in september 2008 van start gegaan met de patiënteninstroom.

Valid XHTML 1.0 Transitional
181

Deelnemers

geen plaatsen meer beschikbaar